Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ».

Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»
September 28, 2020
Ψηφιακο Βημα
Ανάκληση Αποφάσεων Ένταξης του Προγράμματος «Ψηφιακό Βήμα».
September 30, 2020