Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα»

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Αποδοχή και έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
February 22, 2022
AEDEP
Υπόμνηση για δικαιούχους δράσεων ΕΤΠΑ – Ηλεκτρονική βεβαίωση μηχανικού
February 22, 2022