Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΕΔΕΠ
September 30, 2021
Τρίτη (3η) Απόρριψη Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»
October 4, 2021