Διεξαγωγή 69ου ΔΣ του ΕΦΕΠΑΕ στο υποκατάστημα ΑΜΘ στην Κομοτηνή