Ένατη (9η) Απόρριψη Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
February 2, 2022
AEDEP
Επίσκεψη Υφυπουργού κ. Ιωάννη Τσακίρη και εκπροσώπων πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στα γραφεία του ΕΦΕΠΑΕ
February 8, 2022