Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Πράξης διότι υποβλήθηκε από τον δικαιούχο αίτημα οικειοθελούς παραίτησης από την Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

Ολοκλήρωση υποβολών στη Δράση «e-λιανικό» και προαναγγελία Β’ κύκλου
April 8, 2021
Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»
April 9, 2021