Ανάκληση απόφασης ένταξης στη Δράση «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός»