Ανάκληση απόφασης ένταξης στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός».