Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»