Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

AEDEP
Συνάντηση Εργασίας στην ΑΕΔΕΠ με την συμμετοχή του ΓΓ Δ. Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
February 8, 2022
Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη Δράση με τίτλο «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ».
February 8, 2022