Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα».