Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα»