Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη δράση “Ψηφιακό Βήμα”

Άρση της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ
June 12, 2020
Άρση αναστολής των δεσμευτικών προθεσμιών του ΕΠΑνΕΚ
June 15, 2020