Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη δράση “Ψηφιακό Βήμα”