Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση «Ενίσχυση της Aυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ψηφιακο Αλμα
Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα»
December 15, 2020
Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»
December 16, 2020