Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα»

Ψηφιακο Βημα
Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα»
January 27, 2021
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15037-19/07/2016 Πρόσκλησης Επικαιροποίησης & Εμπλουτισμού του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ
February 1, 2021