Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα»