Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα»

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Διευκρίνιση σχετικά με την συμπλήρωση των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», που θα υποβληθούν από 01/01/2021
December 15, 2020
Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση «Ενίσχυση της Aυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
December 16, 2020