Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης πράξεων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α Κύκλος»

Aνάκληση Απόφασης Ένταξης πράξης από τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» (κωδ. ΟΠΣ 1337)
August 28, 2023
Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της 2ης Φάσης 2022 του Μ.Ι. Επιχειρήσεων
August 31, 2023