Ανάκληση Αποφάσεων Ένταξης του Προγράμματος «Ψηφιακό Βήμα».

Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ».
September 30, 2020
Έναρξη Προγράμματος Στήριξης Επιχειρήσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας ΑΝΑΣΑ – Υποβολές από 13/10/2020
October 8, 2020