Ανακοίνωση για αλλαγές στη λειτουργία της ΑΕΔΕΠ σε εφαρμογή των μέτρων κατά του κορονοϊού

Αποδοχή και έγκριση Πρακτικού Νο 6/11.03.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»
March 12, 2020
Έκτακτα μέτρα ΕΦΕΠΑΕ για την ανάσχεση της μετάδοσης του COVID-19
March 17, 2020