Ανακοίνωση για αλλαγές στη λειτουργία της ΑΕΔΕΠ σε εφαρμογή των μέτρων κατά του κορονοϊού