Υπεύθυνη Δράσης κα. Γεροδήμου Χαρά, τηλ. επικοινωνίας 2421076894-9, email: hgerodimou@aedep.gr