Σύντομη Περιγραφή Δράσης ΑΝΑΣΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας

 

 

8/10/2020 Περίληψη Δράσης

Δείτε εδώ την περίληψη.

Δείτε εδώ το βίντεο της παρουσίασης της Δράσης, όπως πραγματοποιήθηκε με live streaming στις 20/10/2020 μέσω YOUTUBE.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση