30/3/2022 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.9: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

Πρόσκληση (pdf)

Πρόσκληση (Περίληψη) (pdf)

 


 

8/10/2020 Περίληψη Δράσης ΑΝΑΣΑ

Δείτε εδώ την περίληψη.

Δείτε εδώ το βίντεο της παρουσίασης της Δράσης, όπως πραγματοποιήθηκε με live streaming στις 20/10/2020 μέσω YOUTUBE.