Άρση αναστολής των δεσμευτικών προθεσμιών του ΕΠΑνΕΚ

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη δράση “Ψηφιακό Βήμα”
June 12, 2020
Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη Δράση “Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”.
June 16, 2020