Άρση αναστολής των δεσμευτικών προθεσμιών του ΕΠΑνΕΚ