ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 16/3/2023 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜμΕ