Ανάκληση απόφασης ένταξης στη Δράση “Ψηφιακό Άλμα”.