Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Πράξης Δικαιούχου στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Ανάκληση Απόφασης Ένταξης της Δράσης με τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», του ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
November 19, 2021
Ψηφιακο Αλμα
Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξης στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα».
November 23, 2021