Απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων από τη δράση με τίτλο: “Ψηφιακό Άλμα”