Αποδοχή και έγκριση του Πρακτικού Νο 5/08.05.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Ανακοίνωση για την Επανέναρξη των Επιτόπιων Ελέγχων
June 3, 2020
Άρση της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ
June 12, 2020