Ανάκληση Αποφάσεων Ένταξης του Προγράμματος «Ψηφιακό Άλμα».