Αποφάσεις Δημοσιονομικής Διόρθωσης στη Δράση με τίτλο «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” – ΕΣΠΑ 2014- 2020»

Αναβάθμιση ΜΜΕ
Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης Ένταξης από τη δράση με τίτλο «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
March 31, 2023
Βίντεο προβολής για τη Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021 -2027
March 31, 2023