Απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων από τη δράση με τίτλο “Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”

ΕΣΠΑ_2021_2027
Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΠΣΚΕ Αίτηση Χρηματοδότησης
February 28, 2023
Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Λογιστών Φοροτεχνικών
Τρίτη (3η) Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»
March 1, 2023