Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης πράξεων (οικειοθελούς παραίτησης) στη Δράση με τίτλο «Ψηφιακό Βήμα».

Αναβάθμιση ΜΜΕ
Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης, Ανάκτησης Ποσού & Ανάκλησης Ένταξης πράξης από τη δράση με τίτλο «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ΕΠΑΝΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020
November 28, 2023
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Προηγμένος
Τρίτη (3η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων στη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027
November 29, 2023