Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης ένταξης, στη Δράση “Επανεκκίνηση Εστίασης” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Αποφάσεις Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων της Δράσης με τίτλο «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑΝΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020
July 1, 2024
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
July 2, 2024