Απόφαση (ΥΠΑΝΕ 4226/01.08.2023) ανάκλησης έργου από τη Δράση “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βασικός
Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
August 3, 2023
Συνάντηση της Διοίκησης του ΕΦΕΠΑΕ με τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Νίκο Παπαθανάση.
August 4, 2023