Απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη δράση «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»

AEDEP
Ο ΕΦΕΠΑΕ αναζητεί μόνιμους συνεργάτες για την Κεντρική Μονάδα του (Σεβαστουπόλεως 80, Αθήνα), για τον εσωτερικό έλεγχο των εργασιών του φορέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης).
December 14, 2022
Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές
Όγδοη Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές»
December 16, 2022