Άρση της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

Αποδοχή και έγκριση του Πρακτικού Νο 5/08.05.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
June 9, 2020
Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη δράση “Ψηφιακό Βήμα”
June 12, 2020