Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ κύκλος)

September 2, 2021

Απόφαση ανάκλησης ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ά Κύκλος»

Απόφαση ανάκλησης ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ά Κύκλος» Απόφαση ανάκλησης ένταξης Ν1ΠΤ-11974
July 23, 2021

Αποφάσεις Ανάκλησης Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ά Κύκλος»

Απόφαση Ανάκλησης Ν1ΠΤ-06672 Απόφαση Ανάκλησης Ν1ΠΤ-16408  
July 16, 2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ά Κύκλος»

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ », με κωδικό έργου Ν1ΠΤ-20774 και κωδικό MIS 5008831, καθώς δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη […]
July 16, 2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ά Κύκλος»

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ », με κωδικό έργου Ν1ΠΤ-11953 και κωδικό MIS 5026934, καθώς δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση […]
July 12, 2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης «Δ.ΓΟΥΛΙΩΤΗΣ – Δ.ΠΑΤΡΑΣ Ο.Ε », με κωδικό έργου Ν1ΠΤ-08512 και κωδικό MIS 5008496, καθώς δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής […]
July 9, 2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ », με κωδικό έργου Ν1ΠΤ-21800 και κωδικό MIS 5029022, καθώς δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση […]
July 7, 2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ », με κωδικό έργου Ν1ΠΤ-14086 και κωδικό MIS 5009434, καθώς δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση όπως […]
July 7, 2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Την ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ ΑΘΗΝΑ», με κωδικό έργου Ν1ΠΤ-22098 και κωδικό MIS 5009587, καθώς δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση […]
June 28, 2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Aνάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΚΑΤΣΙΑΦΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με κωδικό έργου Ν1ΠΤ-03589 και κωδικό MIS 5010042, καθώς δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση όπως […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση