Έκτακτα μέτρα ΕΦΕΠΑΕ για την ανάσχεση της μετάδοσης του COVID-19

Ανακοίνωση για αλλαγές στη λειτουργία της ΑΕΔΕΠ σε εφαρμογή των μέτρων κατά του κορονοϊού
March 13, 2020
Έκτη (6η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»
March 18, 2020