Νέα Διοίκηση στην ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για τη Δράση «Επιχορήγηση Υφισταμένων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ (041ΚΕ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
July 2, 2021
Επικοινωνιακό υλικό (media kit) της Δράσης «e-Λιανικό»
July 5, 2021