Ολοκλήρωση υποβολών στη Δράση «e-λιανικό» και προαναγγελία Β’ κύκλου