Υποχρεώσεις δημοσιότητας για τη δράση «e-Λιανικό» – B’ Κύκλος