Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση ΕΦΕΠΑΕ  για τις Δράσεις του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βασικός
Δωδέκατη (12η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης – Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (01ΚΕ)
April 15, 2024
Ολοκλήρωση υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
April 19, 2024