Παρουσίαση της Δράσης “Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων” στο Youtube

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξης στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
January 5, 2021
Προδημοσίευση της νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ: «e-λιανικό»
January 12, 2021