Ο ΕΦΕΠΑΕ αναζητεί μόνιμους συνεργάτες για την Κεντρική Μονάδα του (Σεβαστουπόλεως 80, Αθήνα), για τον εσωτερικό έλεγχο των εργασιών του φορέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης).