Ο ΕΦΕΠΑΕ αναζητεί μόνιμους συνεργάτες για την Κεντρική Μονάδα του (Σεβαστουπόλεως 80, Αθήνα), για τον εσωτερικό έλεγχο των εργασιών του φορέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης).

AEDEP
Αποτελέσματα Εμπλουτισμού και Επικαιροποίησης του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ για την περίοδο υποβολών από 01-06-2022 έως 31-10-2022
December 13, 2022
Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν
Απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη δράση «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»
December 15, 2022