Έφυγε χτες από κοντά μας ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΑΕΔΕΠ.

Aπόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων της δράσης με τίτλο «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» (κωδ. ΟΠΣ: 2953) του ΕΠΑΝΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020.
January 25, 2024
Δελτίο Τύπου για την υπογραφή επιχειρησιακής συμφωνίας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»
February 1, 2024