Έγκριση των Πρακτικών Νο 06/22-07-2020 και Νο 07/23-07-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ».

Επικαιροποίηση υλικού δικαιούχων σχετικά με την σηματοδότηση των έργων ΕΠΑΝΕΚ
September 7, 2020
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Ανάκληση Απόφασης Ένταξης – Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».
September 14, 2020