Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΠΣΚΕ Αίτηση Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ_2021_2027
Υποδείγματα ΥΔ για την υποβολή πρότασης στο ΠΣΚΕ για τις Δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027
February 28, 2023
Αναβάθμιση ΜΜΕ
Απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων από τη δράση με τίτλο “Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”
March 1, 2023