Έγκυρη Πληροφόρηση για τη Δράση του ΕΣΠΑ «e-λιανικό»

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
January 14, 2021
Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός».
January 15, 2021