ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – Έκτακτα Μέτρα για την Ανάσχεση Μετάδοσης COVID 19