Υπεύθυνος Δράσης κος. Νικολόπουλος Ηλίας, τηλ. επικοινωνίας 2421076894-9, email: inikolopoulos@aedep.gr