Έναρξη Προγράμματος Στήριξης Επιχειρήσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας ΑΝΑΣΑ – Υποβολές από 13/10/2020