Έναρξη Προγράμματος Στήριξης Επιχειρήσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας ΑΝΑΣΑ – Υποβολές από 13/10/2020

Ψηφιακο Βημα
Ανάκληση Αποφάσεων Ένταξης του Προγράμματος «Ψηφιακό Βήμα».
September 30, 2020
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Τροποποίηση της Απόφασης Eνταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».
October 8, 2020